آلیاژ :INCONEL ALLOY X-750

:INCONEL ALLOY X-750
این متریال آلیاژ پایه نیکل -کروم می باشد که عملیات رسوب سختی توسط اضافه کردن آلومینیوم و تیتانیوم روی آن صورت گرفته است.
این آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون همراه با خواص کششی بالا و پارگی ناشی از خزش تا درجه حرارت 1300 درجه فارنهایت ( 700 درجه سانتیگراد) می باشد.
این آلیاژ مقاومت بسیار بالایی در مقابل تغییر شکل دارد به همین جهت در پیچها و فنر هایی که در دمای بالا کار می کنند، استفاده می شود.
این آلیاژ در توربین های گازی، موتور راکتها، راکتورهای هسته ای، مخازن تحت فشار، ابزارسازی، سازه های هواپیما و خصوصاً در فنرها و پیچ هایی که در حرارت بالاهستند کار می کند. این آلیاژ در پره ها، چرخها، پیچ ها و درسایر قسمتهای های توربین های گازی، استفاده می شود.
 xاینکونل750
به طور گسترده ای در محفظه های موتور موشک مورد استفاده قرار می گیرد. این آلیاژ در بدنه هواپیما نظیر معکوس دهنده های نیروی موتور و کانال های هوای گرم کاربرد دارد. مخازن تحت فشار بزرگ توسط این آلیاژ ساخته شده است.
دیگر کاربردهای 
 xاینکونل750


عبارت است از فیکسچرهای عملیات حرارتی ،ابزار شکل دهی ، قالب اکستروژن .همچنین برای فنرها ، پیچها ، مهره ها و بستها
xاینکونل750
در حرارت زیر صفر تا 1200 فارنهایت، مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص شمیایی (واحد عناصر به درصد جرمی می باشد)

Ni = 70.00 min
C = 0.08 max
Mn = 1.00 max
Fe = 5.0-9.0
S = 0.01 max
Si = 0.50 max
Cu = 0.50 max
Al = 0.40-1.00
Ti = 2.25-2.75
Cr = 14.0-17.0
Nb+Ta = 0.70-1.20
Co = 1.00 max

خواص فیزیکی

Density {(g/cm³=8.28) , (lb/in³=0.299)} , Melting Range {(°F=2540-2600) , (°C=1393-1427)} , Curie Temperature {(As hotrolle= -225) , (Tripleheattreated= -193)} , Magnetic Permeability {(As hotrolle= 1.0020) , (Tripleheattreated= 1.0035)} , Emissivity, oxidized surface {(600°F=0.895) , (2000°F=0.925)} , Linear Contraction during Precipitation Treatment{(Hot-Rolled=0.00044) , (20% Cold-Rolled=0.00052) , (Annealed=0.00026)}

خواص مکانیکی

temperature, °F = 85^a tensile strength, ksi= 174.0 yield strength (0.2% offset), ksi= 118.5 , elongation, % = 26.8 , reduction of area, %= 45.4 , modulus of elasticity in tension, 10^3 ksi = 30.2
temperature, °F = 300^a tensile strength, ksi= 168.3 yield strength (0.2% offset), ksi= 113.3 , elongation, % = 26.0 , reduction of area, %= 44.1 , modulus of elasticity in tension, 10^3 ksi = 31.3
temperature, °F = 400 tensile strength, ksi= 165.5 yield strength (0.2% offset), ksi= 111.5 , elongation, % = 26.0 , reduction of area, %= 42.7 , modulus of elasticity in tension, 10^3 ksi = 29.1
temperature, °F = 800 tensile strength, ksi= 156.0 yield strength (0.2% offset), ksi= 107.5 , elongation, % = 26.5 , reduction of area, %= 44.8 , modulus of elasticity in tension, 10^3 ksi = 25.9
temperature, °F = 1000 tensile strength, ksi= 152.0 yield strength (0.2% offset), ksi= 105.0 , elongation, % = 25.5 , reduction of area, %= 40.7 , modulus of elasticity in tension, 10^3 ksi = 23.2
temperature, °F = 1100 tensile strength, ksi= 153.5 yield strength (0.2% offset), ksi= 105.5 , elongation, % = 19.0 , reduction of area, %= 22.0 , modulus of elasticity in tension, 10^3 ksi = 26.4
temperature, °F = 1200 tensile strength, ksi= 136.5 yield strength (0.2% offset), ksi= 103.0 , elongation, % = 10.0 , reduction of area, %= 17.7 , modulus of elasticity in tension, 10^3 ksi = 21.7

نمودار خواص مکانیکی