آلیاژ 316

316
۱٫۴۴۰۴
X2CRNIMO17-13-2
ترکیب عناصر
(C: 0,08 ) ( Cr: 16,5 – ۱۸,۵۰ ) ( Ni: 11,0 – ۱۴,۰) ( Mo: 2,0 – ۲,۵ )
تعریف عمومی
۱٫۴۴۰۴ فولادی آستنیتی است که با حضور عنصر مولیبدن و همجنین ۱۸درصد نیکل نسبت به خوردگی شیمایی مقاومت بالایی نشان میدهد و باداشتن ترکیب کنترل شده از گوگرد در این آلیاژ باعث بهبود عملکرد ماشین کاری گردیده است. مصرف گسترده در صنایع نفت و پتروشیمی ، صنایع غذایی و داروئی و همچنین کاغذ سازی و . . . دارد .

نام ها
EN 10088-3                  ۱٫۴۴۰۴

X2CrNiMo17-13-2

UNS                            S31603

AISI                               ۳۱۶L

BS                              ۳۱۶S11

JIS                            SUS316L

AFNOR             Z3CND18-11FF

مورد استفاده بیشتر
صنایع نفت و انرژی

پتروشیمی

صنایع هوافضا

غائی و دارویی

خودرو سازی

مخزن سازی

صنایع الکترونیک

میلگرد استنلس استیل 316
میلگرد استنلس استیل ضد اسید 316L

خواص عمومی
مقاومت خوردگی                عالی

خواص مکانیکی                  خوب

جوش پذیری                      خوب

ماشینکاری                        عالی

سختی پذیری                    بد

انعطاف پذیری                     خوب

ویژگی های خاص
ویژگی های مکانیکی
e Properties
Elongation
UTS 0.2% YS % in 2″ Hardness
ksi (MPa) ksi (MPa) (50.8 mm) Rockwell
Type 316 84 (579) 42 (290) 50 B79
Type 316L 81 (558) 42 (290) 50 B79

 

مقاومت به خوردگی   (PRE = 23.1 – 28.5)
مقاومت به خوردگی در استنلس استیل ۱٫۴۴۰۴ به مراتب بهتر از ۱٫۴۳۰۴ ( ۳۰۴L ) بوده و تاثیر پذیری بسیار کمتری نسبت به محیط خورنده دارد .

تاثیر حرارت بر رفتار مکانیکی
Density, 0.29 lbs/in3
۷٫۹۹ g/cm3
Electrical Resistivity, microhm-in
(microhm-cm) 68°F (20°C) – ۲۹٫۴ (۷۴)
Specific Heat, BTU/lb/°F (kJ/kg•K)
۳۲ – ۲۱۲°F (0-100°C) – ۰٫۱۲ (۰٫۵۰)
Thermal Conductivity, BTU/hr/ft2/ft/°F
(W/m•K)
at 212°F (100°C) – ۹٫۴ (۱۶٫۲)
at 932°F (500°C) – ۱۲٫۴ (۲۱٫۴)
Modulus of Elasticity, ksi (MPa)
۲۸٫۰ x 103 (193 x 103) in tension
۱۱٫۲ x 103 (77 x 103) in torsion
Mean Coefficient of Thermal Expansion,
in/in/°F (μm/m•K)
۳۲ – ۱۲۱۲°F (0 – 100°C) – ۸٫۹ x 10-6(16.0)
۳۲ – ۱۶۰۰°F (0 – 315°C) – ۹٫۰ x 10-6(16.2)
۳۲ – ۱۰۰۰°F (0 – 538°C) – ۹٫۷ x 10-6(17.5)
۳۲ – ۱۲۰۰°F (0 – 649°C) –۱۰٫۳ x 10-6(18.5)
۳۲ – ۱۵۰۰°F (0 – 871°C) –۱۱٫۱ x 10-6(19.9)

سخت کاری
آلیاژ ۱٫۴۴۰۴ دامنه سختی پذیری بسیار کمی دارد و

جوشکاری
۱٫۴۴۰۴ جوشپذیری مناسبی دارد و با پرکننده مناسب در مجاورت گاز های خنثی بدون نیاز به پیشگرم و بازپخت مقاومت پایداری در ناحیه جوشکاری دارد . پس از جوشکاری میباید تمامی اثرات اکسیداسیون و دوده از محل جوش شده پاک گردد .

آهنگری
آلیاژ ۱٫۴۴۰۴ در دمای ۱۱۴۰ درجه  نرم شده و ۱۰۳۸ درجه سانتیگراد جامد میگردد و در این دامنه حرارتی میتوان عملیات فورج انجام گردد.

ماشین کاری
میزان کنترل شده گوگرد در ۱٫۴۴۰۴ موجب بهبود کیفیت ماشین کاری , و متعاقباً بهره وری بیشتردرفرایند ماشین کاری استنلس استیل ۳۱۶ گردیده است