آلیاژ 314

314
۱٫۴۸۴۱
X5CRNISI25-20
( Cr: 26.0 – 26.0 ) (Ni 19.0 – 22.0 )
تعریف عمومی
نام ها
DIN EN 10095                  ۱٫۴۸۴۱
X15CrNiSi25-21
AISI                                    ۳۱۴
UNS                               S31400
B.S.                               ۳۱۴S25
JIS                               SUH310
AFNOR                 Z15CNS25-20
SEW                        ۴۷۰ ۱٫۴۸۴۱

مورد استفاده بیشتر
کوره ها

ساخت مخازن مخصوص

ورق استنلس استیل نسوز 314
ورق نسوز استنلس استیل

 

خواص عمومی
مقاومت خوردگی                عالی

خواص مکانیکی                  خوب

جوش پذیری                      خوب

ماشینکاری                        متوسط

انعطاف پذیری                     خوب

ویژگی های خاص
» bis ~1150°C zunderbeständig an Luft
» Anwendungsbereich 900°C – 1120°C

ویژگی های مکانیکی
Dichte in kg/dm3 7,9
Elektrischer Widerstand
bei 20°C in (Ω mm2)/m
۰,۹
Magnetisierbarkeit nicht vorhanden
Wärmeleitfähigkeit
» bei 20°C in W/(m K)
» bei 500°C in W/(m K)
۱۵
۱۹
Spezifische Wärmekapazität
bei 20°C in J/(kg K)
۵۰۰
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
in 10-6K-1
» ۲۰°C – 200°C
» ۲۰°C – 400°C
» ۲۰°C – 600°C
» ۲۰°C – 800°C
» ۲۰°C – 1000°C
۱۵,۵
۱۷,۰
۱۷,۵
۱۸,۰
۱۹,۰

بیشترین کاربرد
مقاومت به خوردگی   (PRE = 16.0 – 18.0)
۱٫۴۸۴۱ در مقابل گارز های سولفوریک تا محدوده دمای ۶۵۰ درجه سانتیگراد مقاوم است و در مقابل خوردگی در برابر کربوریزاسیون تا دمای ۹۰۰ درجه  سانتیگراد مقاوم است .در برابر گازهای حاوی نیتروژن، اکسیژن ضعیف در نظر گرفته می شود.

تاثیر حرارت بر رفتار مکانیکی
سخت کاری
جوشکاری
۱٫۴۸۴۱ نیاز به پیش گرم و یا باز پخت بعد از جوشکاری ندارد . ۱٫۴۸۴۲  برای ماده پرکننده توصیه میشود . در محل جوشکاری استحکام و مقاومت به خوردگی خوبی از خود نشان میدهد ولی محل جوش به گرما حساس خواهد بود . جوشکاری در سطح کوچک بهتر نتیجه میدهد .

آهنگری
ماشین کاری
با تشکیل کاربید در ۱٫۴۸۴۱ ماشین کاری این آلیاژ مسزان فشار و اصطحکاک ناشی از تراشکاری بالا میرود و با انتقال حرارت پایین نیاز به خنک کننده ( مانند آب صابون ) دارد . براده برداری با سرعت و عمق کم انجام میشود .