فلنچ استینلس استیل

فلنچ های نوعی  از اتصالات استیل است که برای مکانهایی که نیاز است قطعه یا شیر یا پمپ از محل خود باز و مجدد بسته شود استفاده میشود 

هر زمان نیاز به قرار دادن یک قسمت قابل تعویض در مسیر لوله کشی باشد ، استفاده از فلنچ ها پیشنهاد میگردد . مانند نصب شیر ها و فیلتر ها در لوله کشی که برای تعمیر و تعویض قطعه معیوب نیازی به برشکاری نبوده و با بازکردن چند پیچ دستگاه از  مسیر لوله کشی باز و تعویض میشود - 

در ساخت و کاربرد فلنچهای استنلس استیل از متریال و تکنیک های ساخت بسیار متنوعی استفاده میشود که در حوصله این بخش نمیگنجد ، ولی برای نمونه میتوانید از جدواول زیر برای آشنایی بیشتر استفاده کنید .