محموله 1.4923 رسید

با تاخیر ولی با کیفیت محموله میلگرد های 1.4923 از گمرک ترخیص شد …

منفعت مشتری در خرید،ضامن فروش فروشنده است

این اعتقاد ما است

محصولات برتر
آلیاژ ها