آلیاژ 431

1.4057 = AISI 431

X20CrNi17- 2

( C: 0.12 – 0.22 ) ( Cr: 15.0 – 17.0 ) ( Ni: 1.5 – 2.50 )

تعریف عمومی

1.4057 فولادی مارتنزیتی است که با داشتن 12% کروم قابلیت ضد خوردگی خوبی ندارد ولی دارای کاربرد در مواردی است که نیاز به این قابلین کم است . مانند محور های انتقال نیرو ، ساخت قالب های بلور ، قالب پلاستیک

نام ها EN 10088-3     1.4057    X17CrNi16-2AISI               431BS 321S31      431S29JIS                 431AFNOR           Z15CN16-02DIN 17440      1.4057SIS                 2321

مورد استفاده بیشتر

خواص عمومی

مقاومت خوردگی                ضعیف

خواص مکانیکی                  خوب

جوش پذیری                      خوب

ماشینکاری                        ضعیف

سختی پذیری                   متوسط

ویژگی های خاص

می توان به دمای 400 درجه سانتی گراد استفاده کردکلاس فرومغناطیس

ویژگی های مکانیکی

density (kg/dm3) 7.70electrical resistivity at 20 °C (½ mm2/m) 0.70magnetizability yesthermal conductivity at 20 °C (W/m K) 25specific heat capacity at 20 °C (J/kg K) 460thermal expansion (K-1) 20 – 100 °C: 10.0 x 10-620 – 200 °C: 10.5 x 10-620 – 300 °C: 10.5 x 10-620 – 400 °C: 10.5 x 10-6

بیشترین کاربرد

صنعت خودرو

صنایع شیمیایی

صنعت هوافضا

صنعت پتروشیمی

مهندسی مکانیک

ویژگیهای ساخت

مقاومت به خوردگی   (PRE = 17.5 - 21.26)

شکل گیری رسوبات کاربید کروم در اطراف مناطقی که از کروم تخلیه شده است باعث حسدن این فولاد به خوردگی بین دانه ای میگردد. وضعیت سطح فلز نقش بسیار مهمی در خوردگی فولاد دارد و با جلا دادن سطوح ، مقاومت به خوردگی به مراتب بهتر خواهد شد .

تاثیر حرارت بر رفتار مکانیکی

1.4057 را میتوان در دمای بین 650 درجه تا 800 درجه سانتیگراد آنیل نمود و سپس به آرامی سرد کرد  در این شرایط رفتار زیر را در این آلیاژ میتوان مشاهده کرد

Property Specificationtensile strength (N/mm2) Rm ² 950hardness HB ² 29

جوشکاری

هنگام جوشکاری 1.4057 ابتدا نیاز به انجام پیش گرم تا دمای بین 100 تا 300 درجه سانتیگراد است . برای جلوگیری از به وجود آمدن استرس تمام قطه گرم شود .

1.4370 میتواند به عنوان مواد پر کننده مورد استفاده مطلوب داشته باشد . قبل از عمل جوش کاری سطح باید از کربن و نیتروژن پاک شود .

آهنگری1.4057 برای عملیات فورج و اهنگری میباید ابتدا به آرامی تا دمای 850 حرارت داد سپس  دما را تا 1150 درجه به سرعت بالا برد .

عملیات آهنگری باید بین دمای 1150 تا 950 درجه انجام گیرد و سپس فلز به آرامی در داخل کوره و یا خاکستر خنک شود .

ماشین کاری

ماشین کاری 1.4057 ارتباط مستقیم با سختی آن دارد و میتوان با فولاد های کربنی مقایسه نمود .