اطلاعات تماس

آدرس: کیلومتر چهار بزرگراه فتح ، مجتمع تجاری پارس غدیر ، واحد ۵ تجاری

تلفن همراه:۰۲۱-۶۶۳۹۱۸۰۸ // ۰۹۱۲۳۴۵۴۸۹۰

تلفن ثابت:۰۲۱۶۶۳۹۱۸۱۳

www.steelreza.com :وب سایت

Modiri@steelreza.com :ایمیل

با ما در ارتباط باشید

GetMasseges