ششپر استنلس استیل

ششپر های استیل میله هایی هستند که به وسیله ماشین کاری دارای سطح مقطع  شش گوش بوده و بیشتر برای ساخت مهره  و پایه های تنظیم شونده ، کاربرد دارند .  معمول بوده که  صنعتگران این شکل از میله ها را از  طریق تراشکاری و یا سوحانکاری از میلگرد استیل تهیه میکردند . ولی امروز ه با توسعه بازار و تنوع کاربرد روشهای قدیمی کاربرد ندارد .  در بازار استنلس استیل ایران با دو متریال 304 و 316 در دسترس میباشد . سایز های 7 الی 50 در طول شاخه های 3 الی  6 متر موجود میباشد .