آلیاژ HASTELLOY ALLOY C-276

:HASTELLOY ALLOY C-276
این آلیاژ برای مقاومت در برابر خوردگی در طیف وسیعی از محیط ها شناخته شده است.
مقدار بالای مولیبدن اضافه شده، باعث مقاومت در برابر خوردگی موضعی مانند حفره زایی می شود.
کربن پایین، رسوب کاربید را هنگام جوشکاری به حداقل می رساند که منجر به حفظ مقاومت در برابر حمله های بین دانه ای در محل متأثر از گرمای جوشکاری می شود.
این آلیاژ در فرآیندهای شیمیایی، کنترل آلودگی، تولید خمیرکاغذ، کاغذ، تصفیه زباله های شهری، صنعتی و شیرین سازی گازهای ترش مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد این آلیاژ در کنترل آلودگی هوا شامل دودکش های خطی، مجراها و کانال ها، دمپرها، دستگاه های شستشودهنده گاز، مبدل های باز گرمایشی دودکش های گاز، فن ها و بدنه فن ها می باشد.


در فرآیندهای شیمیایی این آلیاژ در اجزای تشکیل دهنده مبدل های حرارتی، مخازن، اواپراتورها و لوله های انتقال استفاده می شود.
خواص شمیایی (واحد عناصر به درصد جرمی می باشد)

Ni= Balance
C= 0.01 max
Mn= 1.0 max
Fe= 4.0-7.0
S= 0.03 max
Si= 0.08 max
V= 0.35 max
P= 0.04 max
W= 3.0-4.5
Cr= 14.5-16.5
Mo= 15.0-17.0
Co= 2.5 max

خواص فیزیکی
`Density =(lb/in³ = 0.321) و (g/cm³ = 8.89)
Melting Range =(°F = 2415-2500) و (°C = 1325-1370)
Thermal Conductivity =(°F = 67.9) و (°C = 9.8)
Specific Heat =(°F = 0.102) و (°C = 427)
Young’s Modulus =(ksi = 29.8) و (GPa = 205)
Shear Modulus =(ksi = 11. 4) و (GPa = 79)
Permeability at 200 oersted(15.9 kA/m) = 1.0002
Poisson’s Ratio = 0.307

خواص مکانیکی
product form = tubing , tensile strength =(ksi = 105.4) , (MPa = 727) , yield strength(0.2% offset) = (ksi = 45.4) , (MPa = 313) , Elongation = (% = 70) , (Rb = 92)
product form = plate , tensile strength =(ksi = 107.4) , (MPa = 741) , yield strength(0.2% offset) = (ksi = 50.3) , (MPa = 347) , Elongation = (% = 67) , (Rb = 89)
product form = bar , tensile strength =(ksi = 110.0) , (MPa = 758) , yield strength(0.2% offset) = (ksi = 52.6) , (MPa = 363) , Elongation = (% = 62) , (Rb = 88)
product form = sheet , tensile strength =(ksi = 115.5) , (MPa = 796) , yield strength(0.2% offset) = (ksi = 54.6) , (MPa = 376) , Elongation = (% = 60) , (Rb = 86)

نمودار خواص مکانیکی