آلیاژ 410

آلیاژ 410 AISI

 UNS S41000

EN 1.4006

x12Cr13

آلیاژ مارتنزیتی مقاوم به محیط خورنده ضعیف  مانند بخار آب با استقامت مکانیکی خوب که بیشتر به شکل ورق ومیلگرد  اسفاده میشود 

کاربردهای معمول شیرها ، محورها ، قطعات پمپ و نازل قیچی و ابزار جراحی سطوح مقاوم را بپوشید

 

 

 

 

 

 

 

ترکیبات شیمیایی 

Si 
Mn 
 P
 S
Cr   Ni  Mo  Other
 0.08-0.15  1.00  1.50.  0.040  0.015  11.5-13.5      

خواص مکانیکی 

 
Standard Rp0.2 Rp1.0 Rm Elongation Impact strength Rockwell HB HV
  MPa MPa MPa % J      
Product type: Cold rolled coil and sheet
Typical (thickness 1 mm)                
ASME II A SA-240 ≥ 205   ≥ 450       ≤ 217  
ASTM A240 ≥ 205   ≥ 450     ≤ 96HRB ≤ 217  
EN 10088-2     ≤ 600 ≥ 20        
Product type: Hot rolled coil and sheet
Typical (thickness 4 mm)                
ASME II A SA-240 ≥ 205   ≥ 450       ≤ 217  
ASTM A240 ≥ 205   ≥ 450       ≤ 217  
EN 10088-2     ≤ 600 ≥ 20        
Product type: Hot rolled quarto plate
Typical (thickness 15 mm) 300 360 560 30        
ASME II A SA-240 ≥ 205   ≥ 450       ≤ 217  
ASTM A240 ≥ 205   ≥ 450       ≤ 217  
Product type: Wire rod
Typical 340 430 580 30        
 
Standard Rp0.2 Rp1.0 Rm Elongation Impact strength Rockwell HB HV  
  MPa MPa MPa % J        

استنلس استیل  410  ماتنزیت بوده ئو قابلیت جوشکاری کمی دارد که در صورت نیاز باید از الکترود همسان استفاده نمود و برای جلوگیری از  ایجاد ترک در محل جوشکاری میباید از پیش گرم استفاده و یا بعد از جوشکاری  انجام عملیات حرارتی ضروری میباشد .