آلیاژ 304

AISI 304
1.4304
X4CRNI 18 - 12
تعريف عمومي
آلياژ استنلس استيل 304 آستنيت بوده و مقاوم به محيط خورنده متوسط است و در قطعه سازي و توليد ماشين آلات صنايع غذايي و داروئي ، آب و فاضلاب ، انتقال نيرو و صنايع مرتبط با مسکن مورد مصرف دارد .

نام ها
EN 10088-3               1.4304      X4CrNi18-12

AISI                                  304

BS                       305S17 / 305S19

JIS                   SUS305 / SUS305J1

AFNOR                           Z5CN18-11FF

17440 1/4303                          DIN                     

مورد استفاده بيشتر

دکوراتيو – پوشش مخازن – صنايع خودرو – ساخت ماشين آلات غذايي و دارويي

خواص عمومي
مقاومت خوردگي                خوب

خواص مکانيکي                  متوسط

چقرمگي                          خوب است

جوش پذيري                      عالي

ماشينکاري                        ضعيف است

ويژگي هاي خاص
مقاوم تا دماي ??? درجه سانتيگراد است

مناسب براي محيط سرد

درجه غير مغناطيسي (μr ² ۱،۳)

ويژگي هاي مکانيکي
جرم حجمي                                                              kg /dm³ 7/9

مقاومت الکتريکي در دماي ?? درجه سانتي گراد               ½ m/mm² 0/73

مغناطيس پذيري                                                         ندارد

هدايت حرارتي در 20 درجه سانتيگراد                             W / m K 15

ظرفيت حرارتي ويژه در دماي   20°                                 C (J / kg K) 500

انبساط حرارتي

 

20 - 100      °C: 16.0 x 10-6
20 - 200      °C: 16.5 x 10-6
20 - 300      °C: 17.0 x 10-6
20 - 400     °C: 17.5 x 10-6
20 - 500      °C: 18.0 x 10-6

 

بیشترین کاربرد

صنعت خودرو

صنايع شيميايي

صنايع غذايي و آشاميدني

مهندسي مکانيک

اقلام تزئيني و ظروف آشپزخانه

تجهيزات الکترونيکي

توليد پيچ

صنعت پتروشيمي

مقاومت به خوردگي  ( PRE = 18.0 – 20/76 )
اگر چه استاندارد 1.4303 حساس به خوردگي بين دانه اي در نقطه جوش داده شده است  ، مقدار کم کربن  در 1.4303 باعث ميشود که تقريباً هيچ تماسي بين کاربيد کروم و کروم موجود در اطراف رسوبات تشکيل شده وجود نداشته باد .

1.4303 مقاوم در برابر اکثر آبهاي طبيعي و رطوبت جو زمين و مناطق روستائي که عاري از کلريد و نمک است .  با توجه به اينکه اين مواد در آب دريا وجود دارد اين آلياژ هيچ کاربردي در آب دريا ندارد و استاندارد 1.4303 براي آب استخر هاي شنا يا محيط استخر مناسب نيست . مقاومت به محيط اسيدي نيز محدود به غلظت هاي پايين و دماي پايين است .

سازه هاي استيل 304
استفاده از استنلس استيل 1.4304

تاثير حرارت بر رفتار مکانيکي
خواص مواد بهينه پس از آنيلينگ در دماي 1000 درجه سانتيگراد –

1100 درجه سانتيگراد و سپس خنک کننده سريع در هوا و يا آب است. در طول عمليات و ساخت، زمان

صرف شده در محدوده دما ??? درجه سانتيگراد – ??? درجه سانتيگراد بايد به حداقل رسانده شود تا از اصلاح شدن جلوگيري شود.

در شرايط انحلال راه حل، خواص مکانيکي زير ممکن است بدست آيد:

Property                                                              Specification                  Typical
yield strength (N/mm2)                Rp0.2                     ≥ 190                        350
tensile strength (N/mm2)             Rm                        500 - 700                     645
tensile elongation (%)                 A5                          ≥ 45                            50
hardness                                    HB                          ≥ 215                         195
impact energy (J) 25 °C              ISO-V                   ≥ 100                        225

سخت کاري
به علت وجود مقدار کربن  اين آلياژ قابل سخت کاري نميباشد .

جوشکاري
قابل جوشکاري با استفاده از مواد پر کننده يا بدون آن  . اما زماني به راحتي جوش داده ميشود که از پرکننده استاندارد استفاده شود .

استفاده از  متريال308به عنوان پرکننده پيشنهاد ميشود (AISI 308L )

بعد از جوشکاري نيازي به عمليات حرارت دادن و باز پخت نيست

آهنگري
1.4303 معمولاً به آرامي در محدوده دماي 1150 تا 1200 درجه سانتيگراد گرم ميشود تا اجازه دهد عمليات فورج انجام شود که در دماي بين 1200 تا 900 درجه انجام ميشود .

و پس از عمليات فورج توسط هوا و يا آب خنک ميشود

ماشين کاري
1.4303 به عنوان يک ساختار آستنيت پايداردر زمان ماشين کاري داراي  چقرمگي است و با پايين نگاه داشتن دما ماشين کاري راحت تر خواهد بود . پارامترهاي زير ميتواند هنگام استفاده از ابزار برش  به نوان راهنما استفاده شود

Depth of cut(mn)             6                3                1

feed rate (mm/r)           0.5              0.4             0.2

Annealde R 520 – 650 N/mm²             Cutting speed (m/min)         140             210            260