آلیاژ 1.4923

۱٫۴۹۲۳
X5CRNICUNB17.4
تعریف عمومی
۱٫۴۹۲۳ یک فولاد استاندارد برای اجزاء مانند توربین های بخار و پیچ های مورد استفاده در محیط گرم است
همچنین وجود وانادیوم در این آلیاژ  باعث قدرت در مقابل خزش قطعات ساخته شده میگردد

ترکیبات
( C: 0,18 – ۰,۲۴) (CR: 11,00 – ۱۲,۵۰ ) ( NI: 0,30 – ۰,۸۰ ) ( MO: 0,80 – ۱,۲۰ ) ( V: 0,25 – ۰,۳۵ )
نام ها
EN 10269                 ۱٫۴۹۲۳       X22CrMoV12-1
DIN 17240                ۱٫۴۹۲۳
VD TÜV Blatt 110                ۱٫۴۹۲۲       X20CrMoV12-1

شیر های استنلس استیل 4923
شیر های 1.4923 صنایع نفت و انرژی

مورد استفاده بیشتر
خواص عمومی
مقاومت خوردگی                عالی

خواص مکانیکی                  خوب

جوش پذیری                      بد

ماشینکاری                        خوب

انعطاف پذیری                     خوب

ویژگی های خاص
مقیاس مقاوم در برابر ۶۰۰ درجه سانتی گراد
حداکثر سختی قابل دسترسی ۵۹۰ HV

ویژگی های مکانیکی
Dichte (kg/dm3)                              ۷,۷۰
Elektr. Widerstand bei 20 °C (½ mm2/m )                              ۰,۶۰
Magnetisierbarkeit Vorhanden
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C (W/m K )                                 ۲۴
bei 650 °C (W/m K)                                 ۲۹
Spez. Wärmekapazität bei 20 °C (J/kg K)                               ۴۶۰
bei 800 °C (J/kg K)                               ۵۴۰
Mittlerer Wärmeausdehnungsbeiwert (K-1) 20 – ۱۰۰ °C: 10,5 x 10-6
۲۰ – ۲۰۰ °C: 11,0 x 10-6
۲۰ – ۳۰۰ °C: 11,5 x 10-6
۲۰ – ۴۰۰ °C: 12,0 x 10-6
۲۰ – ۵۰۰ °C: 12,3 x 10-6
۲۰ – ۶۰۰ °C: 12,5 x 10-6

بیشترین کاربرد
دیگ بخار فشار و بخار
هوا فضا
فناوری راکتور
توربین

مقاومت به خوردگی   (PRE = 16.0 – 18.0)
با وجود مقدار کم کروم  مقاومت به خوردگی در ۱٫۴۹۲۳  در حد محیط طبیعی مانند آب شهری است  ولی با عدم وجود کلر و  نمک مقاومت به خوردگی خوبی دارد .  ۱٫۴۹۲۳ در مقابل بخار آی مقاوم میباشد .

تاثیر حرارت بر رفتار مکانیکی
خواص مکانیکی مطلوب با خنک کردن فولاد به دست می آید . با نگه داشتن در محدوده بین ۱۰۲۰ ° C و ۱۰۷۰ ° C با تنش زدائی می شود
خنک کردن در هوا ویا روغن به دلخواه بستگی دارد. در بیشتر موارد، یک کار خنک کننده در محدوده دما از ۶۴۰ درجه سانتی گراد – ۷۴۰ درجه سانتی گراد با خنک کننده پس از آن در هوا جهت  خواص مورد نظر
برای این شرایط مقادیر زیر برای خواص مکانیکی اعمال می شود:

Property                                                              Specification                  Typical
yield strength (N/mm2)                Rp0.2                      ≥ ۶۰۰                        ۶۷۵
tensile strength (N/mm2)             Rm                        ۸۰۰ – ۹۵۰                    ۸۸۰
tensile elongation (%)                 A5                           ≥ ۱۴                            ۱۷
hardness                                    HB                          ≥ ۲۱۵                         ۱۹۵
impact energy (J) 25 °C              ISO-V                       ≥ ۵۲                       ۲۲۵

توجه: برای جلوگیری از ترک خوردن، درجه حرارت باید در اسرع وقت پس از شروع فرایند سخت شدن باید انجام شود. فرایند آنیل کردن معمولا در محدوده دما بین ۶۰۰ تا ۶۸۰ درجه سانتی گراد انجام می شود

 

پیچ های مخصوص شیر آلات صنایع نفت از آلیاژ 1.4923
سخت کاری
جوشکاری
برای ۱٫۴۹۲۳، کار جوشکاری تنها می تواند تحت اقدامات خاصی انجام شود. دمای پیش گرم شدن باید ۴۰۰ تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد باشد و به هندسه قطعه کار بستگی دارد. وابسته است. علاوه بر این، باید دمای بین ۴۰۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد حفظ شود . باید یک فرایند بعد از جوشکاری را دنبال کنید، جوش باید به آرامی تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد – ۱۵۰ درجه سانتیگراد باشد. تبدیل کامل مارتنزیت حداقل ۴ ساعت طول می کشد
جهت رفع تنش در ناحیه جوش در ۷۴۰ درجه سانتی گراد تا  ۷۸۰ درجه سانتی گراد پس از خستگی، آرام آرام خنک شود.

آهنگری
ابتدا باید قطعه کار به آرامی به حدود ۸۵۰ درجه سانتیگراد، سپس سریعتر گرم شود تا دمای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد – ۱۱۸۰ درجه سانتی گراد ۱٫۴۹۲۳ را می توان در دمای بین ۱۱۸۰ تا ۹۵۰ درجه سانتی گراد فورج نمود ، و پس از آن  به آرامی خنک نمود  مانند فروبردن در خاکستر خشک یا مواد مشابه،
اطمینان از خنک شدن آهسته پس از عملیات فورج، عملیات حرارتی زیر انجام می شود