آلیاژ 1.4112 رسید

متریال استینلس استیل 440B فریت و دارای کربن بالا و خاصیت سختی پذیری تا 65 راکول میباشد و سایز های 50 تا 120 میلیمتر موجود انبار است .